Bizi Takip Edin
Eğitimcilerimiz

Dr. Müge Aydoğdu

Dr. Müge Aydoğdu
Adı Soyadı: MÜGE AYDOĞDU Doğum Tarihi: 01. EKİM. 1976
Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

TIP FAKÜLTESİ
(İngilizce TIP)

Hacettepe Üniversitesi

1993-1999

Y. Lisans

     

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

TC Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Doçentlik

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2013

Yoğun Bakım Uzmanlığı

Yoğun Bakım

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2013


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :İnterstisyel Akciğer Hastalarında Polisomnografi ile Uyku Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Tez Danışmanı:Doç Dr Bülent Çiftçi

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

 TC Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Uzm Dr

 T.C Sayıştay Başkanlığı (Kurum Hekimi)

2005-2006

Uzm Dr

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2006-2008

Yar.Doç.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2008- 2014

Doç

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2014-


Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. TÜBİTAK PROJESİ 113S677-2014- Septik akut böbrek yetmezliğinin erken tanısında idrar hücre siklusu duraklama belirteçleri TIMP2 ve IGFBP-7’nin yeri- Tamamlandı, Sonuç raporu gönderildi, yayın aşamasında. Proje Yürütücüsü
  2. TÜBİTAK PROJESİ  109S001- 2009-Sepsisli Yoğun Bakım Hastalarında Akut Böbrek Hasarının erken Tanısında Serum ve İdrar Cystatin-C Düzeylerinin Tanı Değerinin Karşılaştırılması. Tamamlandı, yayınlandı-Araştırmacı
  3. GAZİ-BAP Projesi: 01/2009-62 Akciğer kanseri nedeniyle radyoterapi alan hastalarda radyasyon pnömonitis erken tanısında exhale nitrik oksitin yeri- Proje Yürütücüsü-Tamamlandı, yayın aşamasında
  4. GAZİ BAP Projesi: 01/2010-03 Sepsisli yoğun bakım hastalarında akut böbrek hasarının erken tanısında serum ve idrar NGAL düzeylerinin değerinin karşılaştırılması- Proje Yürütücüsü, Tamamlandı, yayınlandı
  5. GAZİ BAP Projesi 2011: Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında PaCO2 düzeyinde düşmeyi erken ve geç dönemde etkileyen ventilatör stratejisi ve diğer faktörlerin belirlenmesi-Araştırmacı
  6. GAZİ BAP Projesi 2011: Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun sırtüstü veya yanuygulanması başarıyı etkiler mi?-Araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
European Respiratory Society

Akademik ilgi alanları:
Sepsis, septik şok
Ventilatör ilişkili pnömoni
Noninvazif mekanik ventilasyon
Yoğun bakım ünitesinde Doppler Ekokardiografi
Noninvazif hemodinamik monitorizasyon
İnvazif mekanik ventilasyon
Yoğun bakım ünitesinde nütrisyon
Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Ekstrakorporeal CO2 removal
Kritik hastada böbrek yetmezliği, erken tanı ve tedavisi


Dersleri