Bizi Takip Edin
Eğitimcilerimiz

Dr. Nazmi Bilir

1. KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum yeri ve tarihi: Akşehir, 1947
Evli
İki çocuk ve iki torun sahibi

2. EĞİTİMİ
İlk ve orta öğrenimini  Ankara’da tamamladı
1970: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1974 yılında aynı kurumda İç Hastalıkları Uzmanlığı derecesi aldı
1976 yılında aynı kurumda Halk Sağlığı Uzmanlığı derecesi aldı.
1976-1977 yıllarında Londra Üniversitesi, London School of Hygiene and Tropical Medicine’de Biyoistatistik ve Epidemiyoloji eğitimi aldı, daha sonra Londra Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Epidemiyoloji Bölümünde ve Royal Marsden Hospital’de Kanser Epidemiyolojisi konularında çalışmalar yaptı.
1980 yılında Türkiye’de Kanser Epidemiyolojisi konulu tezi ile doçent ünvanı aldı.
1988 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atandı.
Üniversitede 44 yıl çalıştıktan sonra 2014 yılında emekli oldu.

3. ÇALIŞMA ALANLARI
1975-1987 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Çubuk ve Etimesgut Eğitim ve Araştırma Bölge  Hastanelerinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı, bu süre içinde sahada çeşitli araştırma projeleri yaptı, asistan ve intern eğitimi çalışmaları yaptı.
1985 yılından bu yana Tıp Fakültesi ile diğer bazı fakülte ve yüksekokullarda iş sağlığı, tütün kontrolü  ve ilkyardım konularında dersler verdi. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını sürdürdü. Bu programlarda bugüne kadar 50’den fazla mezun yetiştirdi. Ayrıca Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji programlarına da destek vedi.

İdari görevleri:
2000-2003 yılları arasında Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
2001-2008 yılları arasında Halk sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu.
2001-2008 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Senatosu üyeliği yaptı.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) kurucu üyesi olup 7 yıl süre ile dernek Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

3.a. Tütün Kontrolü alanındaki çalışmaları
Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanı sıra 35 yıldan bu yana Türkiye’de ve bazı ülkelerde tütün kontrolü alanında çeşitli çalışmalar yapmakta.

1993 yılında Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin (SSUK) kurucularından olup 5 yıl süre ile SSUK Başkanlığı yaptı.

1995 yılında uluslararası destek ile çeşitli rol model gruplarında tütün kullanımı konusunda proje yürüttü. Bu proje çalışmasından sonra 1996 yılında çıkan Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un hazırlık çalışmalarında yer aldı.

1997 yılında (yasanın yıldönümünde) ilk olarak yapılan Sigara ve Sağlık Kongresinin başkanlığını yaptı.

1997 ve 1998 yıllarında tütün kontrolü yasasının uygulanmasını değerlendirmek üzere IDRC; International Development Research Centre tarafından sağlanan destek ile projeler yaptı.

İzleyen yıllarda tütün kontrolü konusundaki çalışmaları arttı, 2008 yılında tütün kontrolü yasasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarında aktif olarak yer aldı, TBMM Sağlık ve Adalet Komisyonları toplantılarına katıldı. Aynı yıl bir süre Dünya Sağlık Örgütü Cenevre Ofisinde Tütün Kontrolü Biriminde çalıştı. Tütün kontrolü yasanının uygulanması sırasında çeşitli eğitim etkinliklerinde yer aldı, yasanın uygulama sonuçlarının değerlendirildiği çok sayıda proje çalışmasının içinde bulundu.

2007 ve 2011 yıllarında yapılan Sağlık Çalışanlarında Tütün Kullanımı Araştırması ve 2008 ve 2012 yıllarında yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması çalışmalarında aktif olarak yer aldı, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2008 ve 2012 çalışmalarının raporunu yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün isteği üzerine Türkiye’deki tütün kontrolü çalışmalarında sağlanan başarının yer aldığı iki rapor yazdı. Çeşitli ülkelerde Türkiye’nin tütün kontrolü konusundaki başarısının anlatıldığı konferanslar verdi, konuyu Türkiye’de izlemeye gelen çok sayıda ülke heyetine bu konuda bilgiler verdi.

2006-2011 yılları arasında European Advisory Board on Smoking Cessation üyesi olarak yılda iki kez yapılan toplantılara katıldı.

2012 yılından bu yana  European Network on Smoking and Tobacco Prevention üyesidir ve bu kuruluş tarafından 2013 yılında yazılan European Smoking Cessation Guidelines kitabının yazarlarından birisidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Tütün Kontrolü Programı ve Eylem Planı çalışmalarına katıldı, çalışma grubunun akademik danışmanlığı görevini yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın tütün kontrolü yasasının uygulanması ile ilgili çok sayıdaki eğitim programlarına katıldı.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nın kuruluş çalışmalarına destek verdi, ALO171 programında çalışan olan çok sayıda kişinin eğitiminde görev aldı.

3.b. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs günlerinde düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası Programlarının hazırlık çalışmalarına destek verdi, 1998 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Tozla Mücadele Komisyonu üyeliği görevinde bulundu, emekli olduğu tarihe kadar bu görevini sürdürdü.

1987-2003 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturulan İşçi Sağlığı Kolu’nun kurucu üyesi olarak görev yaptı, bir dönem İş Sağlığı Kolu’nun başkanlığını yaptı. Bu sırada Türkiye’de işyeri hekimliği eğitimi çalışmalarının başlatılması çalışmalarında yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sürdürülen İşyeri Hekimlği ve İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi programlarının hazırlanması çalışmalarına katıldı, bu programların sürdürülmesine katkı ve destek verdi, eğitim programlarında dersler verdi, bu konularda Bakanlık’a danışmanlık yaptı.

2003 yılında ABD Tulane Üniversitesi ile işbirliği içinde Baku-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı inşaatında çalışacak olan mühendislere iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan eğitim projesinin sorumluluğunu yaptı, Hacettepe Üniversitesi ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü aasındaki protokol çerçeversinde sürdürülen proje kapsamında 680 mühendisin eğitiminde dersler anlattı.

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Meekezi’nin Mesul Müdürlüğü görevini, merkezin kuruluşundan emekli olduğu tarihe kadar yaptı.

3.c. İlkyardım Eğitimi ve Hizmetleri alanındaki çalışmaları
1995-2005 yılları arasında Üniversite bünyesinde İlkyardım Eğitici Eğitimi Programlarının sorumluluğunu yaptı, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan İlkyardım eğitim Merkezleri Yönetmeliği’nin hazırlanması çalışmalarına destek verdi, ülkede ilkyardım eğitiminin ve ilkyardım  hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Türkiye’deki ilk İlkyardım Eğitimi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezinin müdürlüğü görevini emekli olduğu tarihekadar sürdürdü, çok sayıda ilkyardım eğitimcisinin yetişmesine katkı verdi.

4. YAYINLARI
İş sağlığı ve güvenliği,
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,
Kanser epidemiyolojisi,
İlkyardım eğitimi,
Tütün kontrolü
konularında yerli ve yabancı kaynaklarda yayınlanmış 300 den fazla yayını vardır

Hacettepe Üniversitesi yayını olarak 2004 yılında yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği adlı kitabının üçüncü baskısı yapılmıştır.

İlkyardım konusunda çeşitli gruplara yönelik olarak hazırlanmış çok sayıda kitabı vardır.

5. PROJELERİ
Tütün kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası proje yürütmüştür.


Dersleri